Võru I Põhikool

Kooliharidus aastast 1792

Teade 2.-8. klassi lapsevanematele

Print This Post

autor kuupäev 23. veebruar 2015

Lp lapsevanem

Anname teile teada, et vastavalt Võru Linnavolikogu 12.12.2012 otsusele nr 46 „Võru linna koolivõrgu ümberkorraldamine“ (muudetud Võru Linnavolikogu 30.04.2014 otsusega nr 16) lõpetatakse 1. juulist 2015 Võru I Põhikooli tegevus. Sama otsusega asutati uus põhikooli – Võru Kreutzwaldi Kool -, mis alustab uuel õppeaastal tegevust samas hoones, st aadressil Kooli tn 7.

Võru I Põhikooli õpilastel on võimalik jätkata õpinguid Võru Kreutzwaldi Koolis. Selleks palume teil täita taotluse vorm.

Samas on „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ § 27 lg 1 kohaselt kooli valik lapsevanemale vaba ning teie laps võib jätkata õpinguid ka mõnes teises, teile sobivas koolis. Sellest palume teil anda teatise vormil.

Mõlema dokumendi vormi on võimalik saada ka paberkandjal kooli kantseleist.

Taotlus või teatis tuleb hiljemalt 10. märtsil edastada paberkandjal klassijuhataja kaudu või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile kool@vip.edu.ee.

Lugupidamisega

Sixten Sild
abilinnapea
Võru Linnavalitsus

Info ja küsimused
Peep Poltimäe – tel: 785 0937; e-post: peep.poltimae@voru.ee
Kristi Aavakivi – tel: 785 0911; e-post: kristi.aavakivi@voru.ee

Eesti Vabariigi 97. aastapäeva aktus

Print This Post

autor kuupäev 17. veebruar 2015

Aktus toimub esmaspäeval, 23. veebruaril kell 11:50 Jüri 42 koolimajas.

eesti[1]

Suusatamise võimalused kõigile!

Print This Post

autor kuupäev 3. veebruar 2015

Teisipäeviti ja neljapäeviti on KUBJAL kella 21.00-ni võimalik nutirakendust kasutades osaleda Võrumaa mängudel ja samas oled sooritanud oma kehalise kasvatuse tunni.

Kolmapäeval ja laupäeval on võimalik tasuta suusabussiga sõita HAANJASSE suusatama ja samuti on võimalik nutirakendust kasutades osaleda Võrumaa mängudel ja sooritada ka oma kehalise kasvatuse tunnid. Täiskasvanutele bussisõidu üks suund 1.- €

Nutirakenduse kasutamisel aitavad sind kehalise kasvatuse õpetajad.

Toredaid suusarõõme soovides,

õpetajad Heli Maaslieb ja Merje Meemann

Suusabuss_A3 suusapaevakud_2015

Võru I Põhikool tänab: Wordpress Google Serverit teenindab EENet