Võru I Põhikool

Kooliharidus aastast 1792

Digivõimalused õppimises ja õpetamises

Print This Post

autor kuupäev 6. november 2014

Haridus- ja Teadusministeeriumi algatus Huvitav Kool ja Tartu Ülikool korraldas 5. novembril Tartus Dorpati konverentsikeskuses konverentsi „Digivõimalused õppimises ja õpetamises”.

Digipädevus on üks riiklikus õppekavas taotletavatest üldpädevustest, mis hakkas põhikooli riiklikus õppekavas kehtima 2014 aasta septembris.

Me elame kiiresti arenevas ühiskonnas, kus infotehnoloogia on pidevas uuenemises. Digilahenduste pedagoogiliselt mõtestatud kasutus võib aidata muuta õppimist ja õpetamist tõhusamaks, tulemuslikumaks ja ka huvitavamaks nii õpilase kui ka õpetaja jaoks. Tartus toimunud konverentsil oli mitmeid huvitavaid ettekandeid. Näiteks kui palju kaalub e- koolikott Sloveenias, kuidas digivahendeid kasutada õppimist toetava hindamise juures. Viimati nimetatu oli Londoni Ülikooli Gordon Stobarti ettekanne, mis oma lihtsuses oli igale kuulajale arusaadav ja õpetlik.

http://www.curriculum.ut.ee/et/opetajalekoolile/konverents-05-11-2014

Konverentsil oli ka 17 postrit õpetajate poolt. Tutvustati erinevaid rakendusi, millega on võimalik õppetunde huvitavaks teha.

http://www.curriculum.ut.ee/sites/default/files/ht/5_11_14_digilahendused_postrid_0.pdf

pilt001

 

Võru I Põhikooli õpetajate esinemised Võrus metoodikapäeval ja Tartus Digivõimaluste konverentsil

Print This Post

autor kuupäev 4. november 2014

21. oktoobril toimus metoodikapäev, kus õpetajad Anne Reiljan ja Karin Tepaskent esinesid ettekandega: Tahvelarvuti ainetunnis – kes on targem, kas õpetaja või õpilane?

5. novembril toimub Tartus Digivõimaluste konverents, kus postriga esinevad õpetajad Karin Tepaskent ja Heli Maaslieb. Teema Digipädevus?! Kes on pädevam- õpilane või õpetaja?Posteresitlus Voru toim

Nimetatud õpetajad viisid Võrumaa kolmes koolis läbi uuringu. Posteresitlus

Ettekannetes tuuakse välja, kui paljud õpilased ja õpetajad on valmis uuenevat tehnoloogiat tundides kasutama, kui paljudel on tahvelarvutid ning millised on õpilaste ja õpetajate oskused erinevate rakenduste kasutamiseks õppetundides.

Orienteerumise meistrivõistlused

Print This Post

autor kuupäev 13. oktoober 2014

 

IMG_9400

Rõuges 8.oktoobril toimunud orienteerumise meistrivõistluste parimad saavutused:

Cassandra Piirioja/ Triinu Hausenberg tüdrukute C harrastajate grupis 2.koht

Janar Saks poiste C vanusegrupis 5.koht

Jana Dzjuba tüdrukute C vanusegrupis 8.koht

 

 

Võru I Põhikool tänab: Wordpress Google Serverit teenindab EENet